Reprodukcja drzeworytu z 1577 r.   Autor wzoru Jost Amman  (1539-1591).