Rycina z "Kroniki" Marcina Kromera, wyd. 1589.  Autor wzoru Tomasz Treter (1547-1610).