Olejny obraz z 1910 roku. Własność Muzeum Narodwoego w Warszawie.