Fotografia opublikowana w 1913 roku w piśmie „Wieś i Dwór”, z. 22, s. 12.