Książka z objaśnieniami Piotra Parylaka wydana w 1891 roku we Lwowie przez Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych.