Rysunek pastela Stanisława Wyspiańskiego z 1895 lub 1896 roku.