Ilustracja z pracy wydanej w 1899 roku w Krakowie przez firmę "Herold Polski".