Staloryt opulikowany w zbiorze "Album Wileńskie", wydanym przez J. K. Wilczyńskiego w Paryżu w 1857 roku (seria 4 poszyt 2).