Litografia według wzoru Walerego Eljasza Radzikowskiego, wydana w Krakowie po 1864 roku.