Obraz olejny z 1890 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.