Płaskorzeźby: "Przyprowadzenie zmarłego do króla" ( u góry) i "Sąd króla nad biskupem". Zdjęcie z kwietnia 1936 roku.