Tytułowa strona księgi wydanej po 12 VII 1741 roku we Wrocławiu w Sląsku Akademii Societatis Jesu.