Przedmowa do króla Augusta III zamieszczona w dziele Władysława Aleksandra Łubieńskiego wydanego po 12 VII 1741 roku we Wrocławiu w drukarni Towarzystwa Jezusowego.