Fotografia opublikowana w książce Ferdynanda Antoniego Ossendowskiego "Od szczytu do otchłani", wydanej w 1925 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa.