Rysunek awarelą z 1861 roku.  Studium do obrazu przeznaczonego na wystawę otwierającą działalność Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie