Udekorowana sala świetlicy strzeleckiej. Na ścianie, pod portretami Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i Marszałka Józefa Piłsudskiego portret patronów Oddziału śp. kpt. pil. Franciszka Żwirki i inż. pil. Stanisława Wigury. Na stole portrety płk Leopolda Lisa-Kuli i por. Józefa Mączki, poety legionowego.

Zdjęcie wykonane w latach 1935-1939 przez zakład Foto "Gloria" Piotrowice.