Prymas August Hlond dokonuje poświęcenia sztandarów. Z lewej prezydent RP Ignacy Mościcki. Od prawej: gen. Daniel Konarzewski, Michalina Mościcka oraz adiutanci prezydenta RP: mjr Kazimierz Jurgielewicz (za prezydentem) i kpt. Boleslaw Suszyński (za Michaliną Mościcką).