Fotografia grupowa korpusu oficerskiego 24 pap-u i zaproszonych gości. Widoczni m.in. dowódca OK X gen. bryg. Andrzej Galica (szósty z lewej, siedzi w pierwszym rzędzie) oraz dowódca 24 Dywizji Piechoty gen. bryg. Wacław Wieczorkiewicz (siódmy z lewej w pierwszym rzędzie).

Fotografia z lat 1926-1930.