Minister spraw zagranicznych płk Józef Beck (pierwszy z prawej), gen. dyw. Juliusz Rómmel (w środku) oraz płk Leon Dunin-Wolski oddają honory Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu przed pomnikiem ku jego czci, po złożeniu wieńców. Pod pomnikiem widoczna niemiecka armata polowa 75 mm wz. 96.