Złożenie hołdu w krypcie króla Jana III Sobieskiego na Wawelu. Widoczni m.in. marszałek Józef Piłsudski (na pierwszym planie z prawej), premier Janusz Jędrzejewicz (1. z lewej), Bronisław Hełczyński (2. z lewej), prezydent Ignacy Mościcki (3. z lewej), bp polowy Józef Gawlina (4. z lewej), abp Adam Sapieha (6. z lewej), gen. Jerzy Narbut-Łuczyński (5. z lewej).