Marszałek Józef Piłsudski na trybunie honorowej. Obok niego płk Witold Wartha.