Poczet sztandarowy na czele defilady. Na trybunie honorowej stoi prezes Zarządu Głównego PPW Roman Starzyński, przed trybuną z prawej strony prezes okręgu poznańskiego PPW Alfred Wallner.