Prezes Zarządu Głównego PPW Roman Starzyński wręcza sztandar prezesowi okręgu poznańskiego Alfredowi Wallnerowi.