Komendant Warszawskiej Straży Ogniowej por. Feliks Chociszewski (1. z prawej) w towarzystwie wiceministra spraw wewnętrznych Władysławem Korsakiem (w środku) i swojego zastępcy por. Cichockiego (1. z lewej) oraz wiceprezydenta Warszawy Jana Pohoskiego (2. z lewej) przechodzi przed frontem oddziałów strażackich na placu Teatralnym.