Gen. Wacław Scewola-Wieczorkiewicz (na pierwszym planie) przemawia podczas uroczystości. Widoczni także ppłk Z. Durski-Trzasko (1 z lewej) i kpt. Dyszkiewicz (2 z lewej).