Obraz olejny namalowany przez artystę około 1874 roku.