Odbitka graficzna z lat 1803-1820, wydana przez Konstantego Tyszkiewicza.