Strona tytułowa dzieła Jana Długosza Vita beatissimi Stanislai Cracouiensis episcopi, nec no[n] legende sancto[rum] Polonie, Hungarie, Bohemie, Morauie, Prussie et Slesie [!] patrono[rum] in Lombardica historia no[n] [con]tente,  wydrukowanego przez Jana Hallera z datą 24 XII 1511 roku.