Obraz olejny z około 1511 roku.  Znajduje się w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.