Akwarela na szkicu ołówkowym  z cyklu kopii polichromii Karola Dankwarta w bazylice na Jasnej Górze; szkice do prac konserwatorskich fresków przeprowadzonych przez Juliusza Makarewicza w 1912 roku. Szkic do fresku na arkadzie przejścia z nawy głównej do nawy bocznej.