Rycina zamieszczona w 1893 roku w "Księdzę pamiątkowej wiecu katolickiego w Krakowie", między s. 68 a 69.