Książka wydana w 1893 roku w Krakowie przez G. Gebethnera i Spółkę.