Fotografia Romana sumika ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.