Pocztówka z 1915 roku. 

Fotografia udostępniona przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.