Pocztówka fotograficzna wykonana po 1931 roku. Na aw. reprod. obrazu Ludomira Śleńdzińskiego, przedstawiajacego szczątki królowej odnalezione po powodzi 1931 roku.