Fotografia udostępniona przez Archiwum Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.