Składanie wieńca na grobowcu Gabriela Narutowicza w katedrze św. Jana w Warszawie przez marszałka Polski Edwarda Rydza-Śmigłego. Widoczny m.in. premier Felicjan Sławoj Składkowski.