Obraz olejny namalowany przez Jana Matejkę w 1875 roku.