Jedna ze scen szopki politycznej. Widoczna kukiełka teatralna przedstawiająca pułkownika Bolesława Wieniawę-Długoszowskiego.