Goście przybyli na premierę szopki politycznej. Widoczni od lewej: Jadwiga Beck, marszałek sejmu Kazimierz Świtalski, wiceminister spraw zagranicznych Józef Beck i pułkownik Bolesław Wieniawa-Długoszowski.