Jedna ze scen szopki politycznej. Widoczne kukiełki teatralne przedstawiające Eugeniusza Kwiatkowskiego i  Juliusza Poniatowskiego. Fotografia Edwarda Kocha.