Grafika sprzed 1906 roku "ze zbioru Jarosława Pieniążka we Lwowie".