Widoczni m.in.: generał Kazimierz Schally (2. z lewej), zastępca Szefa Gabinetu Wojskowego ppłk Stefan Czerwiński (3. z lewej), kapelan prezydenta RP ks. prałat Jan Humpola (4. z lewej), adiutant prezydenta RP kapitan Stefan Kryński (2. z prawej), dowódca Zamkowego Plutonu Żandarmerii kpt. Jan Huber (1. z prawej).