Litografia z około 1830 roku opublikowana w Wilnie.