Rysunek dokumentacyjny Władysława Romana Sztolemana z 1910 roku ze zbiorów Antoniego Strzałeckiego. Ilustracja do publikacji: "Dominika Jeżewskiego Skarbiec Zabytków Polskich znajdujących się w prywatnych zbiorach Warszawy, malował z natury Władysław Sztolcman od r. 1909"