Ilustracja z pracy "Wojsko Polskie Kościuszki w roku 1794", wydanej w 1894 roku w Poznaniu nakładem Księgarni Katolickiej. Udostępnione przez Bibliotekę Uniwersytetu w Poznaniu  (http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image/x.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=/Content/11298/directory.djvu).