Litografia wydana w Warszawie  po 1832 roku przez Józefa Kośmińskiego.