Rycina opublikowana w książce Piotra Chmielowskiego "Tadeusz Czacki, jego życie i działalność wychowawcza [...] : zarys biograficzny", wydanej w 1898 roku w Petersburgu przez K. Grendyszyńskiego.