Litografia z książki  J. Kośmińskiego "Portrety królów polskich i ludzi sławnych z opisem krótkim ich życia",  wydanej w Warszawie  w latach 1829-1830.