Litografia według wzoru Antoniego Brodowskiego powstała po 1825 roku.